Termeni și condiții de utilizare a acestui Site

Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu următoarele condiţii de utilizare

a) Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor Condiţii de Utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile.
b) Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste Condiţii şi luaţi la cunoştinţă că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Asociația District Hub sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare.
c) Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, va rugăm să părăsiți acest Site.

Drepturile de Autor și Proprietatea Conținutului

a) Acest Site și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (Conținut) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Asociația District Hub sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat.
b) Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a Asociația District Hub sau a altora.
c) Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”.
d) Asociația District Hub își va asigura și impune recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv prin, dacă situația o impune, acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele competente, conform legislației în vigoare.

Utilizarea Site-ului

a) Asociația District Hub acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:

  1. Cu excepția imaginilor persoanelor din Site, Conținutul poate fi descărcat exclusiv pentru uzul personal și ne-comercial și cu condiția conformării cu informațiile referitoare la Dreptul de Autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
  2. Este interzisă utilizarea imaginilor cu persoane sau locuri fără acordul în scris al Asociația District Hub;
  3. Este interzisă distribuirea, modificarea, copierea (cu excepția celor mai sus menționate), transmiterea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licență de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau transferarea, comercializarea sau utilizarea Conținutului în alt mod, fără acordul în scris al Asociația District Hub; 
  4. Este interzisă utilizarea Site-ului pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Asociația District Hub va coopera cu oricare dintre autoritățile competente să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă Asociației District Hub să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul acestui Site;
  5. Este interzis utilizarea Site-ului în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial;

Protecția datelor cu caracter personal

a) Pentru mai multe informații cu privire la politica de confidențialitate și protecția datelor personale pe acest site, accesați link
Garanții
b) Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și oferit fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

Exonerarea de Răspundere

a) Utilizarea acestui site este implică în totalitate răspunderea dumneavoastră. Asociația District Hub sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.
b) Asociația District Hub nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui Conținut (material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site).

Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

a) Acest Site poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât Asociația District Hub. Utilizarea acestor link-uri este voluntară.
b) Asociația District Hub nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitate a acestor site-uri. Făra a se limita la cele de mai sus, Asociația District Hub îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

i. Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
ii. Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
iii. Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
iv. Nu oferă o securitate adecvată;
v. Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv;
sau
vi. Sunt licenţioase sau calomnioase.

c) De asemenea, Asociația District Hub nu autorizează Conținutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Accesarea, printr-un link a acestor site-uri sau a acestui Site, implică asumarea integrală personală a oricăror riscuri, fără a exista, în acest sens, permisiunea Asociației District Hub.\

Politica privind utilizarea cookie-urilor

a) Pentru mai multe informații cu privire la fișierele cookies pe care le utilizăm, accesați link

Revizuirea prezentelor Condiții de Utilizare

a) Asociația istrict Hub poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască prezentele Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Prin accesarea acestui Site, vă revine obligația să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să accesați periodic Condițiile de Utilizare, pentru a lua la cunoștință orice actualizare a prezentelor Condiții de Utilizare.
b) Este interzisă utilizarea acestui Site pentru postarea sau transmiterea oricărui fel de material ilegal, de amenințare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, pornografic, profanator sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Asociația District Hub va coopera cu oricare dintre autoritățile competente să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă Asociației District Hub să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul acestui Site;
c) Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord ca Asociația District Hub, unilateral, să înceteze sau să să întrerupă utilizarea de către Dumneavoastră a acestui Site, în cazul nerespectării Condițiilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, Dumneavoastră trebuie (i) să încetaţi utilizarea site-ului şi (ii) să distrugeţi orice copii făcute după orice parte a conţinutului Site-ului.
d) Asociația District Hub nu este răspunzatoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv orice cheltuieli procesuale sau de altă natură) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretenţie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Asociației drept rezultat al (i) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omiteri din partea Dumneavoastră sau (ii) încălcării din partea Dumneavoastră a Condiților de Utilizare şi a legislației sau regulamentelor în vigoare.
e) Utilizarea acestui Site implică întreaga Dumneavoastră responsabilitate. Asociația District Hub, angajații acesteia, persoanele afiliate Asociației District Hub, precum și orice altă terță parte, implicați în crearea, producerea sau livrarea acestui Site, nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui Site sau a Conținutului, indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune. 

Legislația aplicabilă şi Jurisdicția

a) Prezentele Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legislația în vigoare din România.
b) Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.
Copyright © 2020 Asociația District Hub – România. Toate drepturile rezervate.

Denumire: Asociația District Hub
Cod fiscal: 42581430
Adresă de e-mail: contact@districthub.ro
Adresă poștală: Str. Tomis, nr.2, bl. 32, sc. A, ap. 26, mun. Brașov, jud. Brașov, România, 500334
Telefon: + (40) 724 593 365 (România)