You are currently viewing Propunerile Asociației District Hub pentru susținerea sistemului public de învățământ din municipiul Brașov – Poziție publică

Propunerile Asociației District Hub pentru susținerea sistemului public de învățământ din municipiul Brașov – Poziție publică

În contextul provocărilor pentru sistemul de educație aduse de pandemia COVID-19, care au amplificat și problemele sistemice ale educației din România, dar au generat și alte probleme noi, Asociația District Hub a transmis autorităților publice locale, la finalul anului 2020, o serie de propuneri de măsuri pentru susținerea și dezvoltarea sistemului public de învățământ din municipiul Brașov.

Considerăm că problemele sistemice cu care se confruntă educația din România, care au fost amplificate în contextul complicat al pandemiei COVID-19, necesită un răspuns integrat și implicarea tuturor actorilor sociali relevanți, pentru reducerea efectelor sociale și economice negative, pe termen lung, pe care acestea le pot genera.

Astfel, propunem o serie de patru măsuri care pot fi avute în vedere pentru susținerea și dezvoltarea sistemului public de învățământ din municipiul Brașov:

Investițiile în infrastructura fizică și online

Planurile pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale din municipiul Brașov ar trebui să aibă în vedere:
– desfășurarea cursurilor într-un singur schimb;
– amenajarea de laboratoare și dotarea acestora cu materialele și echipamentele necesare;
– dezvoltarea infrastructurii digitale prin asigurarea conexiunii stabile la internet de mare viteză și a accesului la dispozitive care să permită conectarea la internet.

Dezvoltarea unei platforme de resurse educaționale digitale, pentru elevi și profesori

Resursele educaționale digitale trebuie să încurajeze atât aprofundarea unor noțiuni și concepte studiate la clasă, cât și dezvoltarea unor abilități și competențe complementare celor vizate de curricula școlară și să permită învățarea sincronă și asincronă și autoevaluarea după parcurgerea lor.
Ele pot fi realizate prin colaborarea dintre cadrele didactice și societatea civilă și trebuie să fie accesibile, în regim open source, tuturor elevilor și profesorilor.
O categorie distinctă de resurse educaționale ar trebui să vizeze dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Dezvoltarea unei platforme care să faciliteze colaborarea punctuală
între instituțiile de învățământ și mediul local de afaceri

Pentru facilitarea unei astfel de colaborări, sunt necesare:
– realizarea unei hărți a nevoilor școlilor din municipiul Brașov, accesibilă mediului local de afaceri, care să permită actualizarea permanentă, de către școli, a listelor de intervenții necesare;
– posibilitatea de a propune pentru finanțare programe și proiecte, în cadrul aceleiași platforme.
Pentru asigurarea dezvoltării unor porgrame și proiecte educaționae relevante, considerăm că sunt necesare realizare unui ghid pentru dezvoltarea de programe și proiecte, utilizarea unor criterii transparente de evaluare a propunerilor și existența unei structuri de evaluare a acestor propuneri.

Dezvoltarea de programe educaționale adresate elevilor și profesorilor, în parteneriat cu universitățile din România și cu organizațiile societății civile care activează în domeniul educației

Astfel de programe ar trebui să vizeze:
– formarea de abilități și competențe complementare celor urmărite prin activitățile curriculare;
– dezvoltarea de abilități și competențe care să susțină parcursul profesional al cadrelor didactice, prin cursuri de formare/ateliere de lucru/sesiuni de training și care să acopere competențe și abilități care nu sunt vizate de programele de formare profesională existente

Pe termen mediu, Asociația District Hub consideră că un astfel de demers la nivel local trebuie să vizeze crearea unui hub sau cluster educațional, din care să facă parte, alături de autoritățile locale, instituții de învățământ superior din România, precum și organizații ale societății civile care activează în domeniul educației. O astfel de structură ar trebui să ofere sprijin instituțiilor publice de învățământ preuniversitar din municipiul Brașov în dezvoltarea de programe și proiecte educaționale, precum și expertiză și consultanță în ceea ce privește elaborarea unor strategii și politici publice pentru dezvoltarea sistemului public de învățământ preuniversitar.

Asociația District Hub își propune, pentru anul 2021, să urmărească demararea implementării acestor propuneri și să colaboreze cu toți actorii sociali relevanți care își doresc să se implice în dezvoltarea sistemului public de învățământ din municipiul Brașov.

Lansăm, pe această cale, o invitație la colaborare către reprezentanții autorităților publice locale, ai sectorului non-guvernamental și ai mediului local de afaceri.