You are currently viewing Propunerile Asociației District Hub în contextul consultării pentru revizuirea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Brașov, capitolul „Educație” – Poziție publică

Propunerile Asociației District Hub în contextul consultării pentru revizuirea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Brașov, capitolul „Educație” – Poziție publică

În contextul consultării pentru revizuirea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Brașov, organizată de Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov, Asociația District Hub a transmis o serie de propuneri privind capitolul dedicat educației.

Considerăm că măsurile propuse pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale, atât cea fizică, cât și cea digitală, reprezintă un reper important pentru creșterea accesibilității educației și pentru desfășurarea activităților didactice în cele mai bune condiții. De asemenea, remarcăm obiectivele privind colaborarea cu mediul local de afaceri și considerăm că o astfel de abordare poate avea efecte pozitive, pe termen mediu și lung, în ceea ce privește inserția absolvenților pe piața forței de muncă. Salutăm, de asemena, obiectivele privind incluziunea socială și îmbunătățirea accesului la educație pentru comunitățile dezavantajate.

Atragem însă atenția asupra unor provocări cu care se confruntă sistemul de educație din județul Brașov:

  • lipsa datelor deschise cu privire la nevoile școlilor din județul Brașov;
  • lipsa unor programe de formare continuă a cadrelor didactice, adaptate noilor realități și tendințe la nivel european, precum programele de formare pentru pedagogie digitală;
  • lipsa unei strategii privind activitățile extrașcolare, care să permită dezvoltarea unor competențe și abilități complementare celor urmărite prin curricula școlară;
  • lipsa unor evaluări periodice standardizate a nivelului de pregătire al elevilor;
  • lipsa unor intervenții pentru îmbunătățirea calității educației în instituțiile de învățământ cu performanțe reduse.

Pentru soluționarea acestor probleme, Asociația District Hub a transmis o serie de propuneri de completare a strategiei de dezvoltare durabilă a județului Brașov și a participat la consultările publice organizate de autorități pentru definitivarea strategiei.