You are currently viewing Asociația District Hub susține Fundația Comunitară Brașov în implementarea proiectului Incubatorul Educațional Comunitar

Asociația District Hub susține Fundația Comunitară Brașov în implementarea proiectului Incubatorul Educațional Comunitar

Asociația District Hub sprijină Fundația Comunitară Brașov în implementarea proiectului Incubatorul Educațional Comunitar, care își propune crearea unei structuri colaborative, cu participarea unităților de învățământ din sistemul public de educație de pe raza municipiului Brașov, a mediului local de afaceri și a societății civile.

În cadrul Incubatorului Educațional Comunitar, Fundația Comunitară Brașov își propune facilitarea schimbului de expertiză, resurse și bune practici între sistemul public de educație, mediul local de afaceri și societatea civilă, pentru îmbunătățirea calității educației în municipiul Brașov, dar și pentru derularea unor parteneriate de lungă durată între actorii sociali relevanți pentru sistemul de învățământ. Tot în cadrul proiectului va fi realizată o platformă interactivă colaborativă, care va încorpora și noul fond al Fundației, cel axat pe educație.

Colaborarea dintre District Hub și Fundația Comunitară Brașov a demarat în luna aprilie a acestui an și constă în oferirea de suport tehnic și expertiză în implementarea Incubatorului Educațional Comunitar.

În pregătirea implementării proiectului, Fundația Comunitară Brașov a organizat o serie de întâlniri cu principalii actori din sistemul public de educație, elevii și managerii unităților de învățământ, pentru a afla de la aceștia care sunt provocările pe care le întâmpină în activitatea lor, dar și oportunitățile de dezvoltare a educației brașovene, pe care aceștia le identifică. Astfel, Incubatorul Educațional este un concept colaborativ, al cărui design este realizat împreună cu beneficiarii direcți, pentru a asigura adecvarea acestuia la nevoile reale ale comunității școlare din municipiul Brașov. În următoarea perioadă, Fundația Comunitară Brașov va continua întâlnirile cu principalii actori implicați în sistemul de educație, printr-o serie de discuții cu cadrele didactice, reprezentanții societății civile și reprezentanții mediului local de afaceri.

În cadrul acestei etape, District Hub și Fundația Comunitară Brașov vor finaliza propunerea pentru Incubatorul Educațional Comunitar și vor demara implementarea proiectului, a cărui lansare va avea loc în luna septembrie a anului 2021.

Activitate dezvoltată în programul Bursele de Inovare Cluj realizat de Centrul Cultural Clujean în cadrul proiectului Cluj Future of Work finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Urban Innovative Actions.

http://diviziadeinovare.ro/viitorul-muncii/bursele-de-inovare-cluj/.

 Mulțumim pentru încredere și mentorat https://www.facebook.com/cccluj.

#FondulPentruEducatie #incubatoreducationalcomunitar #impreuna #DistricHub #FundațiaComunitarăBrașov #ClujFutureOfWork #UIAProject #inovatieineducatie #inovare #educație #burseledeinovarecluj #BIC #Brașov #Cluj