You are currently viewing Asociația District Hub solicită dezvoltarea unor programe de învățământ remedial, în contextul limitării accesului la educație al elevilor, ca urmare a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Sars-Cov2 – Poziție publică

Asociația District Hub solicită dezvoltarea unor programe de învățământ remedial, în contextul limitării accesului la educație al elevilor, ca urmare a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Sars-Cov2 – Poziție publică

România traversează, de mai bine de jumătate de an, o perioadă complicată cauzată de pandemia COVID-19. În acest context, educația a fost profund afectată de măsurile adoptate de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov2, prin limitarea totală sau parțială a accesului la educație pentru un număr semnificativ de elevi. 

În anul școlar 2019-2020, începând cu data de 11 martie 2020, toate școlile din România și-au suspendat activitatea de predare/învățare față-în-față și au trecut la desfășurarea activităților didactice în format online. Conform unui studiu derulat de Salvați Copiii, peste 40% dintre elevii proveniți din comunități vulnerabile nu au avut acces la educație în această perioadă. Conform datelor IRES, citate de Edupedudoar 50% din elevi au avut acces la cadrele didactice, pentru toate materiile, pe perioada stării de urgență, iar 32% dintre elevii înscriși în învățământul preuniversitar nu au avut acces individual exclusiv la un dispozitiv care să le permită participarea la cursuri în format online. Conform acelorași date IRES, 12% dintre copiii din România nu au avut o conexiune suficient de bună la internet pentru a participa la cursuri online

În perioada martie – iunie 2020, doar 50% dintre elevi au avut acces la cadrele didactice, pentru toate materiile, iar peste 40% dintre elevii proveniți din comunități vulnerabile nu au avut acces la educație. 

Trecerea activităților didactice în format online a însemnat, în fapt, limitarea parțială sau totală a accesului la educație. 

Pe 6 noiembrie, 55% dintre școlile din România derulau activități didactice în format hibrid sau online. 

Dinamica numărului școlilor aflate în scenariile hibrid sau online, în perioada 11 septembrie 2020 – 6 noiembrie 2020, este de asemenea, îngrijorătoare. Dacă la începutul noului an școlar 238 de școli erau în scenariul roșu (online), iar 4.892 de școli erau în scenariul galben (hibrid)pe data de 6 noiembrie 2020, 4.502 școli se aflau în scenariul roșu (online), iar 5.187 de școli se aflau în scenariul galben (hibrid), conform datelor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, 55% din școlile din România derulau, pe 6 noiembrie, activități didactice în format hibrid sau online. Începând cu data de 9 noiembrie 2020, toate școlile din România vor trece la activități didactice în format online, conform deciziei anunțate în cadrul ședinței de Guvern din data de 5 noiembrie  2020. 

În lipsa unui studiu care să indice cu exactitate numărul elevilor care nu au acces la internet/trafic de date mobile și/sau la dispozitive care să le permită participarea la cursuri în format online, estimarea Ministerului Educației și Cercetării se ridică la aproximativ 250.000 de elevi.  

La fel ca în perioada martie-iunie 2020, un număr semnificativ de elevi va fi privat din nou de accesul la educație. 

În acest context, devine imperativă demararea unor programe naționale de învățământ remedial care să permită acestor elevi recuperarea conținuturilor la a căror predare nu au avut acces. Mai mult, în lipsa unor măsuri și politici coerente pentru asigurarea calității educației online, experiența predării și învățării online diferă între instituțiile de învățământ din România. 

Conform IRES, citat de Edupedudoar două treimi dintre părinți au declarat că au fost organizate, zilnic, cursuri online, pe perioada stării de urgență. De asemenea, un sfert dintre părinți consideră că, în această perioadă, copiii lor nu au primit, sau au primit puțin/foarte puțin, sprijinul necesar din partea cadrelor didactice

Doar două treimi dintre părinți au declarat că au fost organizate zilnic cursuri, pe perioada stării de urgență. 

O altă provocare pentru desfășurarea activității didactice în mediul online o reprezintă abilitățile digitale de bază ale elevilor. Deși au avut acces la infrastructura necesară participării la cursuri în format online, unii elevi nu au abilitățile digitale necesare utilizării instrumentelor digitale oferite de către școli. Conform Eurostatdoar 56% dintre tinerii din România cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au abilități digitale de bază, România situându-se pe ultimul loc din Uniunea Europeană în această privință. Este important de reținut că media la nivelul Uniunii Europene este de 80%. 

Puțin peste 30% din populația României are abilități digitale. 

Abilitățile digitale reprezintă o provocare și în rândul cadrelor didactice. Indicele DESI 2020 plasează România pe penultimul loc în Uniunea Europeană în privința capitalului uman, cu o pondere de puțin peste 30% din populație care are abilități digitale

În acest context, devine evidentă nevoia unei intervenții la nivel național pentru recuperarea conținuturilor parcurse în cadrul activităților didactice online.  

Asociația District Hub recomandă dezvoltarea unui program național pentru învățământ remedial, care să permită evaluarea conținuturilor care nu au fost parcurse/înțelese de elevi și să creeze cadrul recuperării acestor conținuturi. 

O posibilă modalitate de implementare a unor astfel de ore remediale o poate constitui organizarea unor sesiuni de predare față-în-față, în grupe cu număr restrâns de elevi, în cadrul unor programe de tipul before/after school. Cu precădere, astfel de programe trebuie derulate în comunitățile vulnerabile, care au fost disproporționat afectate de trecerea școlilor în format online. De asemenea, trebuie avută în vedere crearea unor conținuturi didactice, în format fizic și digital, care să poată fi parcurse individual de elevi și care să le ofere acestora informații succinte (bite size information) și explicații, într-un format atractiv, pentru a facilita recuperarea unor noțiuni și concepte de bază. Astfel de conținuturi educaționale pot fi utilizate ca bază pentru desfășurarea activităților de învățământ remedial și pot sprijini elevii în pregătirea individuală. 

Perioada în care accesul elevilor la educație a fost limitat total sau parțial în intervalul martie – iunie 2020 și în intervalul septembrie – noiembrie 2020 este de aproximativ 4 luni, astfel că recuperarea conținuturilor pierdute sau înțelese parțial este încă posibilă. O nouă perioadă extinsă de derulare a activităților didactice în format online, în toate școlile din România, va adăuga conținuturi pierdute sau înțelese parțial suplimentare și va îngreuna recuperarea acestora în cadrul unor programe remediale. 

Astfel, Asociația District Hub trage un semnal de alarmă privind urgența dezvoltării unor astfel de programe remediale. În lipsa lor, efectele negative ale limitării totale sau parțiale a accesului la educație vor fi resimțite pe termen lung, iar diminuarea lor va deveni dificilă, sau chiar imposibilă în anumite situații. 

Asociația District Hub consideră că accesul egal și echitabil la educație de calitate este singura soluție sustenabilă, pe termen lung, pentru dezvoltarea comunităților locale din România și face apel la responsabilitatea tuturor factorilor de decizie și la cooperarea actorilor sociali pentru susținerea sistemului public de educație din România și evitarea unei crize sociale, pe termen mediu și lung.