You are currently viewing Asociația District Hub prezintă rezultatele Barometrului educațional pentru județul Brașov

Asociația District Hub prezintă rezultatele Barometrului educațional pentru județul Brașov

Asociația District Hub prezintă rezultatele Barometrului educațional, primul studiu al asociației, care a vizat colectarea unor date privind percepțiile elevilor, părinților și profesorilor asupra sistemului public de învățământ din județul Brașov.

Barometrul educațional a fost realizat de Asociația District Hub, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și cu sprijinul Consiliului județean al Elevilor Brașov. Proiectul a avut ca scop identificarea percepțiilor actorilor educaționali despre diverse aspecte ale sistemului public de învățământ din județul Brașov. Datele au fost colectate prin aplicarea unor chestionare online elevilor, părinților și profesorilor din județul Brașov.

Ideea Barometrului a apărut în urma analizelor realizate în cadrul asociației, despre mecanismele decizionale din sistemul public de învățământ: puține decizii sunt luate pe baza colectării unor date sau pe baza unor studii de specialitate. În acest context, intenția asociației este de a aplica anual acest barometru pentru a determina dinamica percepțiilor elevilor, părinților și profesorilor despre sistemul educațional din România.

Proiectul s-a desfășurat începând cu luna noiembrie 2020, colectarea datelor fiind încheiată în luna martie a anului 2021. Eșantionul a fost stabilit în funcție de structura demografică a populației școlare din județul Brașov, iar selectarea persoanelor chestionate a fost aleatorie. Barometrul are un nivel de încredere de 95%, marja de eroare fiind de 5%.

Chestionarele aplicate elevilor, părinților și profesorilor au fost distincte și construite pentru compararea unor indicatori (activitățile de predare și evaluare, relațiile dintre actorii educaționali, desfășurarea orelor online) și pentru evidențierea elementelor specifice activităților fiecărei categorii vizate. Barometrul educațional indică diferențe importante între percepțiile elevilor, părinților și profesorilor în ceea ce privește activitățile de predare, evaluarea și relațiile dintre actorii educaționali. Percepții similare au fost identificate în ceea ce privește cursurile desfășurate în format online.